O NAS     SPRAWIEDLIWY HANDEL     KONTAKT
> Sprawiedliwy handel
                  Sprawiedliwy handel
                  - Co to jest Sprawiedliwy
                     Handel?
                  - Sprawiedliwy Handel
                     łączy
                  - Najważniejsze założenia
                  Produkty Fair Trade
                  Producenci
                  Certyfikacja
                  Linki
                  E-sklep
                  Sprzedaż dla firm
                  Materiały promocyjne


Zaproszenie do działania

Mamy świadomość tego, że nasz świat dostarcza nam wszystkiego na nasz stół. Nasza cała kultura życia i jedzenia jest pod wpływem ofert z całego świata. Nie zastanawiamy się nad tym skąd pochodzą używane przez nas produkty, a jeszcze mniej w jakich warunkach zostały wyprodukowane.

Produkcji i handlu nie ograniczają żadne granice. To nie zmienia faktu, że gospodarka światowa dzieli świat na bogatych i biednych. Koszty dzisiejszego handlu światowego spoczywają na barkach większości populacji ludzkiej. Przepaść między biednymi i bogatymi krajami powiększa się dokładnie tak samo jak w ramach jakiegoś kraju między elitami a najsłabszymi socjalnie.

Prawo do jedzenia, opieki zdrowotnej, dachu nad głową, kształcenia, pracy i sprawiedliwej zapłaty jest jednakowe dla wszystkich ludzi na naszej planecie!

Sprawiedliwy Handel stanowi na tym tle pewien kontrapunkt. Pokazuje dlaczego zmiana niewłaściwych zasad handlu jest niezbędna. Wskazuje możliwości, jak dokonywać tego każdego dnia. Zyskuje na tym jakość codziennego życia – zarówno ludzi z południa naszego globu jak i nasza.

Hasło „Handel zamiast pomocy“ jest od lat 60-tych podstawowym mottem ubogich krajów południa. Handel sam w sobie nie jest jednak żadnym gwarantem powodzenia. Wszystko zależy od tego, jak będzie zorganizowany. Równoprawny i świadomy udział w nim obu stron jest decydujący !

Wraz z powstaniem pierwszych organizacji Sprawiedliwego Handlu na przełomie 60-/70-tych lat ubiegłego wieku propagowane są nieprzerwanie idee handlu alternatywnego. Z wielu pojedynczych inicjatyw powstał silny europejski ruch. Dziś produkty Sprawiedliwego Handlu stają się dostępne tak szeroko jak nigdy dotąd.

Około siedmiu milionów ludzi z południa naszej planety utrzymuje się dziś ze Sprawiedliwego Handlu. Z perspektywy czasu to dużo i mało jednocześnie. Przedsiębiorcy, politycy i całe gospodarki, a więc my wszyscy mamy przed sobą konkretne wyzwanie: nieustannie wprowadzać nową jakość myślenia i świadomość, że za wszystkimi produktami, które nas otaczają stoją żywi ludzie, tacy jak my !